Vyhledávání


Kontakt

AURA PM s.r.o.
Palackého 740/1
Praha 1
11000

221 111 890 (10-17)
739 142 969 (hotline)

E-mail: sprava@aurapm.cz

Služby

 

Naše společnost se orientuje především na vysoce individualizovanou správu činžovních (nájemních) domů v Praze. 

Pro vlastníky domů zajišťujeme sami nebo prostřednictvím našich prověřených partnerů:

  • ekonomickou správu domů (evidence nájemců, plateb, výkaznictví)
  • dlouhodobé pronájmy bytů (vč. výběru vhodných nájemců, prohlídek)
  • technickou správu nemovitostí (úklid, revize, kontroly, běžná údržba)
  • opravy a rekonstrukce
  • žádosti o dotace a jiné veřejné podpory
  • právní servis (vč. vymáhání dlužného nájemného a vystěhování neplatičů)
 

Právní servis je zajišťován prostřednictvím pražské advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář.

Pro ekonomickou správu používáme moderní online systém DOMSYS, který umožňuje vlastníkům přehled o ekonomice jejich nemovitosti, pronajatých prostorech, stavu oprav a zadaných úkolů, jakož i online přístup ke všem dokumentům o jejich domě. Veškeré informace jsou pak vlastníkům k dispozici v českém a anglickém jazyce.

Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás.

Ochrana osobních údajů

 
AURA PM s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat , které nám předáváte, a to v souladu s platnými právními předpisy, jakož i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů. Zásady zpracování osobních údajů naleznete zde.